پرونده‌اش tagged posts

شگرد طبری برای از رونق انداختن پرونده‌اش

[ad_1]

گروه اقتصادی: نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و ۲۱ متهم امروز در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. متهم ردیف اول این پرونده فردی است که در طول حدود ۲۰ سال، اقدامات مجرمانه وسیعی را رقم زده است. در همین رابطه، ناصر زرافشان، وکیل دادگستری طی گفت و گویی با امتداد اظهار داشت:

* اگر امثال طبری بتوانند با بازی های شکلی رسیدگی به پرونده خود را عقب بیندازند تا به مرور زمان داغی موضوع فروکش کند یا افکار عمومی قضیه را به فراموشی بسپارد، باز همان ملک خواهد بود و همان روزگار...

Read More