طبری tagged posts

واکنش قوه ‌قضاییه به انتشار اخبار دادگاه طبری

[ad_1]

گروه سیاسی: روابط عمومی دادگستری تهران در مورد انتشار برخی اخبار در حاشیه دادگاه طبری گفت: اصحاب رسانه برای کمک به انجام متقن دادرسی‌ها، از انتشار اخبار غیرمستند در حاشیه پرونده‎ها بشدت پرهیز کنند.

روابط عمومی دادگستری تهران در مورد انتشار برخی اخبار در حاشیه دادگاه طبری اطلاعیه ای به شرح ذیل صادر کرد: به دنبال انتشار برخی اخبار در حاشیه دادگاه آقای اکبر طبری و همدستان با عنوان اتهامیِ مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در ارتشاء، به اطلاع می رساند که پیگیری این پرونده از ابتدا در قوه قضائیه و از سوی قضات پاکدست با دقت و بدون توجه به حواشی و فضاسازی ها در دستور کار قرار گرفت و در ادامه نیز رسیدگی قطعاً بر همین اساس خواهد بود...

Read More

مقایسه «اکبر طبری» با «امیرعباس هویدا»!

[ad_1]

گروه اقتصادی: علی نظری؛ سردبیر روزنامه مستقل در یادداشتی نوشت: امیرعباس هویدا نخست وزیر شاه طی۱۳ سال از۱۳۴۳ تا۱۳۵۶ نخست وزیر آخرین شاه سلسله پهلوی بود. در دادگاه محاکمه اش، به خلخالی گفت: من آنچنان ثباتی در اداره کشور ایجاد کردم که قیمت کبریت طی ۱۳ سال صدراتم یک شاهی تغییر یا افزایش پیدا نکرد. هنر این نخست وزیر اعدامی فقط تثبیت اوضاع اقتصادی کشور نبود،بلکه پاکدستی و عدم دست درازی به بیت المال، دیگر ویژگی امیر عباس هویدا بود...

Read More

شگرد طبری برای از رونق انداختن پرونده‌اش

[ad_1]

گروه اقتصادی: نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و ۲۱ متهم امروز در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. متهم ردیف اول این پرونده فردی است که در طول حدود ۲۰ سال، اقدامات مجرمانه وسیعی را رقم زده است. در همین رابطه، ناصر زرافشان، وکیل دادگستری طی گفت و گویی با امتداد اظهار داشت:

* اگر امثال طبری بتوانند با بازی های شکلی رسیدگی به پرونده خود را عقب بیندازند تا به مرور زمان داغی موضوع فروکش کند یا افکار عمومی قضیه را به فراموشی بسپارد، باز همان ملک خواهد بود و همان روزگار...

Read More