میلیون ها نفر بیکار فیلیپین در میان COVID-19 مستند

بیش از 2.5 میلیون فیلیپینی از دست داده اند شغل خود را در طول دو ماه coronavirus مستند در کشور است.

و میلیون ها نفر بیشتر می تواند از کار تا پایان سال است.

بعضی از آنها یافت می شود شغل های عجیب و غریب برای به دست آوردن اما دیگران مجبور به التماس برای غذا.

الجزیره Jamela Alindogan گزارش از مانیل.

tinyurlclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>