گزارش اقتصادی: سه سال از منطقه یورو رشد اقتصادی محو دور به عنوان بانک مرکزی اروپا صندوق بین المللی پول پیش بینی افت بزرگ برای سال

سه سال از منطقه یورو را در فعالیت های اقتصادی شده اند محو دور است و به احتمال زیاد رفتن به بدتر. یوروستات گزارش منطقه

Read More

بازار فوق العاده: آخرین فدرال ریزرو گسترده برنامه های نجات برای حفظ اعتبار جریان در طول بیماری همه گیر کوروناویروس

فدرال رزرو گسترش معیارهای آن 600 میلیارد دلار “خیابان اصلی” تسهیلات وام در پنج شنبه, باز کردن همه گیر نجات برنامه به یک میزبان کامل

Read More

درآمد نتایج جستجو: اپل درآمد شیب در میان بیماری همه گیر کوروناویروس اما سرمایه گذاران مجموعه ای برای دریافت میلیاردها دلار بیشتر

Apple Inc. گزارش شده است که سود اندکی کاهش پیدا کردند اما فروش رشد در میان گسترش COVID-19 و سرمایه گذاران قول داده میلیاردها بیشتر

Read More

1 2 3 129
آهنگ پیشواز همراه اول